portal osiedli, dzielnic i miast

Gdańsk Wyspa Sobieszewska - Forum

Pogaduchy z sąsiadami - bez wychodzenia z domu!
Primary Navigation


FAQFAQ    SzukajSzukaj    ProfilProfil    Zaloguj się, by sprawdzić wiadomościZaloguj się, by sprawdzić wiadomości    RejestrujRejestruj    ZalogujZaloguj   
www.MojeOsiedle.pl » Sprawy lokalne - Wyspa Sobieszewska » Forum » Gaz na Wyspie
Napisz nowy temat Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat     

Gaz na Wyspie

     Odpowiedz do tematu    
Autor Wiadomość
Rychu 
   

VIP


Dołączył: Pią Gru 08, 2006 19:40
Posty: 3043
Skąd: Gdańsk i okolice :)

PostWysłany: Czw Kwi 12, 2012 11:39    Temat postu: Gaz na Wyspie

Takie pytania zadałem w 2010 roku Panu Boguszowi - naszemu rzekomemu opiekunowi w sprawie gazownictwa. On po konsultacji ze specjalistami w zakładzie gazownictwa takie oto dał odpowiedzi na moje pytania - moje pytania czcionka czarna - odpowiedzi czcionka czerwona.
Interesująca jest tematyka samego przyłącza. Nie zostanie ono pobudowane i zakończone zaworem na działce/elewacji budynku jeżeli nie poniosę kosztów i nie wykonam instalacji wewnątrz budynku.

1. Którędy przewidywany jest przebieg linii:
• ulica - kto jest gwarantem takiego scenariusza/jaka komórka - jakiego urzędu
• chodnik
• wał przeciwpowodziowy za ulicą w kierunku Wisły - kto jest gwarantem takiego scenariusza/jaka komórka - jakiego urzędu
• prywatna działka
Dotychczas obserwowane kilkuletnie spory urzędników Gminy i Powiatu Gdańsk oraz władz wojewódzkich (kanalizacja, wodociąg) pokazały, że inwestorzy najchętniej chcieliby umieścić całość infrastruktury w prywatnych działkach. Urzędnicy melioracji nie pozwolili wyjść z pracami poza chodnik w kierunku ulicy. Wykonywane były ekspertyzy przez Politechnikę Gdańską. W chodniku leży już kanalizacja i częściowo wodociąg.

Preferujemy posadowienie gazociągów w nieutwardzonej części pasa drogowego, strefach zieleni lub pasach technologicznych, jeżeli istnieją.
Konkretne rozwiązania wybierane są dopiero na etapie projektowania, po uzgodnieniu trasy gazociągu z właścicielami gruntów oraz dysponentami innych sieci.


2. Jaka jest przewidywana metoda budowy linii głównej:
• otwarty wykop
• przecisk sterowany
Preferowany jest otwarty wykop, przecisk stosowany jest przy przekraczaniu utwardzonej drogi lub innych przeszkód.

3. Jaka jest przewidywana metoda budowy przyłącza:
• otwarty wykop
• przecisk sterowany
jak w pkt.2.

4. Koszty - kto pokrywa koszty:
• przyłącza
Budowa przyłącza gazowego finansowana jest przez Przedsiębiorstwo Gazownicze, natomiast Podmiot wnosi na rzecz Przedsiębiorstwa Gazowniczego opłatę za przyłączenie do sieci gazowej, zgodnie z obowiązującą Taryfą dla usługi dystrybucji gazu wysokometanowego (pkt. 10.12. Taryfy)
• do jakiej odległości
Za budowę przyłącza o długości do 15 mb Podmiot zaliczany do grupy przyłączeniowej B, ponosi zryczałtowaną opłatę, która jest uzależniona od wielkości mocy przyłączeniowej oraz od długości sieci służącej do przyłączenia Podmiotu. W przypadku budowy przyłącza
o długości powyżej 15 mb określona jest stawka opłaty za każdy metr tego przyłącza uzależniona od mocy przyłączeniowej,

• linii głównej
Budowa gazociągu finansowana jest w całości przez Przedsiębiorstwo Gazownicze.
• do jakiej wysokości
Odpowiedź w pkt. powyżej.
• instalacji wewnętrznej w budynku
Budowa instalacji wewnętrznej finansowana jest przez Podmiot.


5. Proszę wymienić przewidywane koszty inwestycji po stronie klienta - jakie - szacunkowa wysokość:
• opłata za przyłączenie do sieci gazowej
Stawki opłat za przyłączenie do sieci Operatora Podmiotów zaliczanych do grupy przyłączeniowej B, przedstawia poniższa tabela.
Moc przyłączeniowa
d Opłata ryczałtowa za budowę odcinka sieci służącego do przyłączania o długości do 15 mb
OR Stawka opłaty za przyłączenie za każdy metr przyłącza powyżej 15 mb
SP
[m³/h] [zł] [zł/mb]
d ≤ 10 1 545,10 65,90
10 < d ≤ 25 1 545,10+34,50*(d-10) 77,80
25 < d ≤ 65 2 062,60+29,20*(d-25) 90,70
65 < d ≤ 300 3 230,60+22,70*(d-65) 104,80
300 < d ≤ 600 8 565,10+17,30*(d-300) 124,20
600 < d ≤ 1000 13 755,10+12,90*(d-600) 148,10
d >1000 18 915,10+8,60*(d-1000) 184,80
• zakup i montaż szafki przeznaczonej na kurek główny i/lub urządzenie pomiarowe.
Orientacyjny koszt od 100 do 500 - zgodnie z obowiązującymi cenami rynkowymi
• wykonanie projektu instalacji wewnętrznej (indywidualna wycena projektanta),
• wykonanie instalacji wewnętrznej w budynku, zgodnie z projektem, cena uzgadniana indywidualnie z wykonawcą,
• zakup urządzenia gazowego (kuchenka gazowa, przepływowy podgrzewacz wody, kocioł gazowy).


6. Przyłącze:
• czy wymagany jest projekt
Tak, wymagany jest projekt przyłącza gazowego.

• kto odpowiedzialny jest za projekt - klient/inwestor
Za wykonanie projektu przyłącza gazowego odpowiedzialne jest Przedsiębiorstwo Gazownicze.
W przypadku wykonania projektu przez Podmiot, Przedsiębiorstwo Gazownicze zwraca Podmiotowi koszty opracowania projektu w wysokości uzgodnionej z PSG sp. z o.o.


• szacunkowy koszt projektu jeżeli to koszt klienta
Koszt wykonania projektu Podmiot ustala z projektantem.

• czy wymagane warunki techniczne PGNiG
Warunki techniczne przyłączenia do sieci gazowej wydawane są przez Przedsiębiorstwo Gazownicze, tj. przez PSG sp. z o.o.

• szacunkowy koszt pozyskania warunków technicznych jeżeli to koszt klienta
Wydanie warunków technicznych przez PSG sp. z o.o. jest bezpłatne.

7. Instalacja wewnętrzna:
• czy wymagany jest projekt
Tak, wymagany jest projekt instalacji wewnętrznej gazowej.

• kto odpowiedzialny jest za projekt - klient/inwestor
Za wykonanie projektu instalacji gazowej odpowiedzialny jest Podmiot.

• szacunkowy koszt projektu jeżeli to koszt klienta
Koszt wykonania projektu Podmiot ustala z projektantem.

• czy wymagane warunki techniczne PGNiG
warunki techniczne nie są wymagane.

• szacunkowy koszt pozyskania warunków technicznych jeżeli to koszt klienta
Nie dotyczy

8. Przewidywany termin rozpoczęcia inwestycji.

czerwiec 2012 roku

9. Przewidywany termin zakończenia inwestycji.
czerwiec 2015 roku

10. Czy można zakończyć budowę przyłącza na elewacji budynku bez dalszej budowy instalacji wewnętrznej:

Przedsiębiorstwo Gazownicze zobowiązane jest do wykonania przyłącza gazowego, natomiast Podmiot zobowiązany jest do wykonania własnym kosztem i staraniem instalacji gazowej oraz do złożenia pisemnego oświadczenia o jej wykonaniu i zdatności użytkowej. Granicę własności pomiędzy siecią gazową Przedsiębiorstwa Gazowniczego a instalacją Podmiotu stanowi kurek główny zlokalizowany na granicy posesji. W umowie przyłączeniowej Podmiot deklaruje się również do zakupu usługi dystrybucji paliwa gazowego lub do zawarcia umowy kompleksowej, zgodnie
z terminami w niej zawartymi. W związku z powyższym budowa przyłącza lub instalacji zewnętrznej nie może być zakończona na elewacji budynku. Podmiot zobowiązany jest do wykonania instalacji wewnętrznej, zamontowania urządzenia gazowego i rozpoczęcia poboru gazu zgodnie z terminem wskazanym w umowie przyłączeniowej.


• jakie to koszty

Koszty budowy instalacji wewnętrznej Podmiot uzgadnia z wykonawcą.

• czy opłacam wtedy abonament - bez pobierania gazu - brak instalacji wewnętrznej
Brak instalacji wewnętrznej, pociąga za sobą brak możliwości poboru paliwa gazowego, co jest nie wywiązaniem się Podmiotu z zapisów umowy o przyłączenie do sieci gazowej. Skutkuje to określonymi w umowie karami.

11. Czy przyłącze różni się dla wariantu - na czym polega różnica:
• ogrzewanie budynku
• przygotowanie posiłków (tylko)
Chodzi o to, czy rodzaje przyłączy na tyle się różnią, że trzeba będzie w przyszłości ponosić dodatkowe koszty przy przejściu na ogrzewanie budynku ze zwykłego poboru gazu na potrzeby przygotowania posiłków.

W przypadku, gdy Podmiot planuje zwiększenie poboru gazu bez zwiększenia mocy umownej do wysokości nie wyższej niż moc przyłączeniowa, np. zwiększenie wykorzystanie paliwa gazowego
z przygotowania posiłków na cele grzewcze, wówczas nie ma potrzeby przebudowy przyłącza, w związku z czym Podmiot nie ponosi dodatkowych kosztów.
Zwiększenie poboru gazu powodującego wzrost mocy wyższej niż moc przyłączeniowa powoduje konieczność przebudowy przyłącza i poniesienia kosztów z tym związanych.


12. Czy po zakończeniu budowy przyłącza wykonawca rewitalizuje teren - w tym odtwarza roślinność, nawierzchnie, ogrodzenia, itp ?

Po zakończeniu prac ziemnych związanych z budową infrastruktury gazowej wykonawca rewitalizuje teren budowy.

13. Kiedy klient opłaca abonament a kiedy nie opłaca - ponosząc tylko koszty za bieżące zużycie gazu ?

Po podpisaniu Umowy Kompleksowej Dostawy Paliwa Gazowego odbiorca zobowiązany jest do wnoszenia opłaty abonamentowej niezależnie od ilości odbieranego gazu.

14. Wysokość abonamentu - warianty:
Opisać co to są grupy taryfowe

Odbiorcy za dostarczone paliwo gazowe i świadczone usługi rozliczani są według cen i stawek opłat właściwych dla grup taryfowych, do których są zakwalifikowani odrębnie dla każdego miejsca, z którego pobierają paliwo gazowe. Odbiorcy pobierający ilość paliwa w ilości poniżej 10m3/h rozliczani są według stawek dla grup taryfowych od W1 do W4.
Odbiorcy paliwa gazowego zakwalifikowanych do powyższych grup taryfowych rozliczani są z dostarczanego paliwa gazowego według wzoru:

Ok = C * Q + Szs * Q + Sss * k + Sa * k

gdzie poszczególne symbole oznaczają:
Ok – opłatę za dostawę paliwa gazowego w ramach Umowy kompleksowej [w zł];
C – cenę paliwa gazowego [w zł/m3];
Szs – stawkę sieciową opłaty zmiennej [w zł/m3];
Q – ilość paliwa gazowego dostarczonego w Okresie rozliczeniowym [w m3];
Sss – stawkę sieciową opłaty stałej [w zł/miesiąc];
Sa – stawkę opłaty abonamentowej [w zł/miesiąc];
k – ilość miesięcy w Okresie rozliczeniowym.

Stawki dla poszczególnych grup taryfowych dostępne sa na naszej stronie internetowej:www.pgnig.pl
Przykład obliczenia opłat:
Grupa taryfowa W3 ilość zużytego paliwa w miesiącu 750 m3.
Poszczególne współczynniki przyjmują wartość:
Q=750
C= 0,9982
Szs=0,4112
Sss=42,65
Sa= 8,20
K=1
Ok =750*0,9982+750*0,4112+42,65+8,20= 1107,90 +VAT


15. Czy inwestycja wspierana jest funduszami unijnymi ?

Przedsiębiorstwo Gazownicze ubiega się o wsparcie finansowe na realizację gazyfikacji Wyspy Sobieszowskiej ze środków unijnych. Obecnie projekt jest aktualizowany i zostanie złożony w INiG
w celu dokonania oceny merytorycznej drugiego stopnia.


16. Czy jest przewidziana opłata adiacencka - po zakończeniu inwestycji:
• jeżeli nie - to jaki urząd i akt normatywny gwarantuje, że takiej opłaty nie będzie
• jeżeli tak - to jaka to będzie wysokość

Opłata adiacencka to opłata, którą właściciel lub użytkownik wieczysty musi zapłacić gminie, jeżeli wzrosła wartość jego nieruchomości w wyniku podziału, scalenia lub inwestycji gminy w wykonanie infrastruktury technicznej, np. wybudowanie wodociągu czy wybudowanie lub modernizację drogi.

17. Jeżeli inwestycja zakończy się na przyłączu na budynku bez budowy instalacji wewnętrznej - to czy przewidziana jest opłata adiacencka ?

Inwestycja nie może zakończyć się na elewacji budynku.

_________________
Z pozdrowieniami
Tylko oczyma drugiego człowieka
Uczciwie spojrzysz na sprawę
Rychu 
   

VIP


Dołączył: Pią Gru 08, 2006 19:40
Posty: 3043
Skąd: Gdańsk i okolice :)

PostWysłany: Pią Gru 14, 2012 13:41    Temat postu: Re: Gaz na Wyspie

No i zaczynamy wiedzieć o co w tym gazie na Wyspie będzie chodziło - ogłoszono przetarg Smile

Poniżej zakresy prac, zasady, mapy, adresy przyłączy- sposób udostępniania działek Smile

Budowa sieci obejmie 131 przyłączy w ulicach: Nadwiślańska, Turystyczna, Boguckiego, Słowików, Ornitologów, Tęczowa, Sobieszewska, Jodowa, Piesza, Radosna, Pogodna, Barwna, Falowa, Kwiatowa, Hiacyntowa, Begoniowa, Frezjowa, Lewkoniowa, Astrowa, Płk Podhoreckiego, mjr Łupaszko, Klimatyczna, Krylowa, Tarłowa, Wiosłowa, Węgorzowa, Krańcowa, Modrzejewskiej, Kempingowa, Rufowa, Uzdrowiskowa.

Niestety brak jest Świbnieńskiej Sad


Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia mająca na celu gazyfikację Wyspy Sobieszewskiej - Nr postępowania: K.PSG.06.2012


Przetarg ogłoszony przez Pomorską Spółkę gazownictwa

Ogłoszenie o zamówieniu wysłane w dniu 26.11.2012 r.

Ogłoszenie o zamówieniu - opublikowane w dniu 29.11.2012 rok (umieszczono na stronie internetowej dnia 29.11.2012)

Zmiana ogłoszenia z dnia 12.12.2012 roku - wysłana (umieszczono na stronie internetowej dnia 12.12.2012)

SIWZ- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1, 2, 3, 4, 5, 6 i 9 do SIWZ wersja edytowalna - wejdź do załączników tędy - dział Nr 8

Załącznik nr 8 do SIWZ - zestawienie dokumentacji

Załącznik nr 10 do SIWZ - Mapa sieci - rejon przecisku pod Wisłami

Załącznik nr 7 do SIWZ - wytyczne dla Wykonawcy - wejdź do załącznika tędy - dział Nr 8

Dokumentacja część nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 - wejdź do dokumentacji tędy - dział Nr 8

* cz. 2 - przecisk pod Wisłą
* cz. 3 - Szczegółowy opis inwestycji w tym wykaz działek i ich właścicieli do których planowane jest przyłącze - plik - PB przyłącza-opis + załączniki.pdf - tutaj jest kompendium w tym adresy i szkice przyłączy itp
* cz. 5 - szczegółowe rysunki, mapyt erenu - nawet w kolorze Smile

Zasady odbioru systemu ochrony przeciwkorozyjnej

Instrukcję pobierania dokumentacji

Odpowiedzi z dnia 06.12.2012 roku (umieszczono na stronie internetowej dnia 06.12.2012)

Odpowiedzi z dnia 12.12.2012 roku (umieszczono na stronie internetowej dnia 12.12.2012)

Instrukcje dla Wykonawcy

Informację o postępowaniu oraz materiały dotyczące postępowania znak sprawy K.PSG.06.2012 umieszczono na stronie internetowej w dniu 26.11.2012 roku.

_________________
Z pozdrowieniami
Tylko oczyma drugiego człowieka
Uczciwie spojrzysz na sprawę
PiotrH 
   

Nowy na forum


Wiek: 38
Dołączył: Śro Sty 29, 2014 18:48
Posty: 2
Skąd: Gdańsk

PostWysłany: Śro Sty 29, 2014 18:55    Temat postu: Re: Gaz na Wyspie

witam.

Oferuję wykonanie projektów w zakresie branży sanitarnej:
1. przyłącza i instalacje wodociągowe
2. przyłącza i instalacje kanalizacyjne
3. przyłącza i instalacje gazowe
4. przyłącza i instalacje c.o.
5. wentylację i klimatyzację.

Istnieje możliwość również wykonania w/w instalacji.

Zapraszam do kontaktu

tel: 692-733-222
Rychu 
   

VIP


Dołączył: Pią Gru 08, 2006 19:40
Posty: 3043
Skąd: Gdańsk i okolice :)

PostWysłany: Czw Sty 30, 2014 20:15    Temat postu: Re: Gaz na Wyspie

PiotrH napisał:
witam.

Oferuję wykonanie projektów w zakresie branży sanitarnej:
(...)
3. przyłącza i instalacje gazowe
(...)
Istnieje możliwość również wykonania w/w instalacji.

Zapraszam do kontaktu

tel: 692-733-222


Ile sobie liczysz za projekt instalacji gazowej - uwaga: tylko instalacji - od przyłącza do pieca gazowego np wf stawki za 1 mb ?

_________________
Z pozdrowieniami
Tylko oczyma drugiego człowieka
Uczciwie spojrzysz na sprawę
alter2000 
   

Początkujacy


Wiek: 31
Dołączył: Pią Kwi 01, 2016 17:34
Posty: 7
Skąd: Gdańsk-Pzrymorze

PostWysłany: Pią Kwi 01, 2016 17:41    Temat postu: Re: Gaz na Wyspie

I jak to jest z tym gazem w Świbnie? Skrzynki widać a na mapach rurociągu brak (np. na Węgorzowej). Ktoś coś wie może?
alter2000 
   

Początkujacy


Wiek: 31
Dołączył: Pią Kwi 01, 2016 17:34
Posty: 7
Skąd: Gdańsk-Pzrymorze

PostWysłany: Czw Kwi 07, 2016 17:05    Temat postu: Re: Gaz na Wyspie

Wygląda na to, że prace są w toku i rurociąg się własnie rozrasta. Przez chwilę myślałem, że część Węgorzowej nie doczeka się gazu.
Odpowiedz do tematu Strona 1 z 1
Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat


 
Możesz pisać nowe tematy
Możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach

Forum Gdańsk

  

osiedla Gdańska:

  2 Potoki 3 Kolory Albatross Towers Alfa Park Ambasador Angielska Grobla Apartamenty Nadmorskie Apartamenty Przy Plaży Arkońska Astra Park Atrium Gdańskie Audiopolis Aura Gdańsk Avalon Awiator Bajkowy Park Baltic Center Barbakan Biskupia Górka Błękitna Kaskada Braci Majewskich Brętowska Brama Browar Gdański Brzozowy Park Budowlani Casa Patrizia Castilla (Kowale) Centralpark Chabrowe Chmielna Park Cieszynka City Park Copernicus Cytrusowe Czterobloki Cztery Kąty Cztery Oceany Cztery Pory Roku Długa Grobla Do Studzienki Dolina Dwóch Jezior Dolina Potęgowska Domy Przy Tanecznej Dwa Tarasy Dziedziniec Energooszczędne Fregata Futura Apartamenty Galeon Gardenia Garnizon Habenda Hiszpańskie Hokejowa Horyzont Jabłoniowa (INPRO) Jabłoniowa (PB Kokoszki) Jabłoniowy Sad Jary Jasień Jasień Park Jaworzniaków Jednorożca (Wroński) Jelitkowo Jelitkowski Dwór Jezioro Jasień Jodłowy Park Kameralne Kamienica Francuska Kamienica Pod Wrzosem Kamienice Magellana Kamienice Nad Motławą Kamienice Nad Strzyżą Kamieniczki Akademickie Kartuska 26 Kazimierz Kiełpino Górne Klimaty Klukowo Kochanowskiego 39 Kolorowe Krokusowe Królewskie Wzgórze Kryształowe Kwartał Kamienic Laurowe Lawendowe Wzgórza Leszczynowe Lipce Łostowice Maciejka Maćkowy Marina Primore Matemblewo Migowskie Tarasy Mila Baltica Miłe Miłe Wzgórze Morena Park Morenova Morenowe Wzgórze Myśliwska 17 Myśliwska Park Myśliwski Stok Myśliwskie Nad Jarem Nad Jeziorem Nad Wodą Nadmorski Dwór Neptun Park Niedźwiednik Nova Oliva Nowa Letnica Nowa Osowa Nowator Nowe Osiedle Nowiec Nowy Horyzont Olimp (Kowale) Oliwa Park Optima Orle Gniazdo Orunia Górna Osowa II Osowa Wodnika Ostoja Myśliwska Pana Tadeusza Parkowe Wzgórze Piastów Pięciu Mostów Piotrkowska 27 Platinum Park Platynowa Pogodne Pohulanka PB Górski Polonica Południowe Pomarańczowe Promienne Przeróbka Przy Srebrnej Ptasia Quattro Towers R.S.M. Budowlani Reduta Żbik Rezydencja Marina Robyg Sarnia Dolina Słoneczna Dolina Słoneczna Morena Słoneczne Słoneczne Wzgórza Słoneczniki Smęgorzyno Srebrzysta Podkowa (Kowale) Stary Chełm Stylowe Szafarnia Szmaragdowe Wzgórze Szpora 7 Św. Wojciech Świerkowe Świętokrzyskie Świętokrzyskie (PB EKO) Świrskiego Trzy Dęby Trzy Żagle Ujeścisko Vivaldiego Wieża Leszka Białego Wieżycka Wieżycka Folwark Wiktorii Wilanowska Willa Wajdeloty Wiszące Ogrody Wolne Miasto Wróbla Staw Wzgórze Elizy Wzgórze Focha Wzgórze Magellana Za Słoneczną Bramą Zabornia Zabytkowa Współczesna Zakoniczyn Zapiecek Zielona Dolina Zielone Zielony Stok Złota Karczma

dzielnice Gdańska:

  Aniołki Brętowo Brzeźno Chełm Jasień Kokoszki Krakowiec-Górki Zachodnie Letnica Matarnia Młyniska Nowy Port Oliwa Olszynka Orunia-Św. Wojciech-Lipce Osowa Piecki-Migowo (Morena) Południe Przymorze (Małe i Wielkie) Rudniki Siedlce Stogi z Przeróbką Strzyża Suchanino Śródmieście VII Dwór Wrzeszcz Wyspa Sobieszewska Wzgórze Mickiewicza Zaspa (Młyniec i Rozstaje) Żabianka-Wejhera-Jelitkowo-Tysiąclecia

Forum Sopot

  

osiedla Sopotu:

  Aquarius Dolina Gołębiewska Grunwaldzka 93a Osiedle Marii Ludwiki Osiedle Mickiewicza Polana Świemirowska Przylesie Sopocka Rezydencja

dzielnice Sopotu:

  Brodwino Dolny Sopot Górny Sopot Kamienny Potok Karlikowo Świemirowo

Forum Gdynia

  

osiedla Gdyni:

  Albatros Altoria Apartamenty Altus Apartamenty Centrum Apartamenty Conrada Apartamenty Gdynia 3000 Apartamenty Na Polanie Baltic Villa Batorego 7 Bernadowo Cadena Park Chrobrego Columbus Demptowo Dolina Cisów Fikakowo Fort Forest Gdyńskie Gorczycowa 3 Horyzonty Gdyni Jantarowe Kamienica Bosmańska Kamienica Moderna Kasztanowa Kępa Redłowska Komandorskie Wzgórze Leśne Łanowa I Marco Polo Mistral Morskie Myśliwskie Tarasy Nad Kępą Nawigator Orłowska Bryza Parkowe Patio Róży Pomorska 57 Redłowska Kaskada Redłowski Stok Rezydencja Sokół Rezydencja Tarasy Sea Towers Shiraz Park Skłodowska 8 Skłodowskiej Sojowa Sokółka Sokółka Zielenisz Śniadeckich 4 Transatlantyk Uranowa Villa Spokojna Wiczlino Ogród Willa Nad Morzem Witawa Zacisze Leśne Zielona Dolina Zielone

dzielnice Gdyni:

  Babie Doły Chwarzno - Wiczlino Chylonia Cisowa Dąbrowa Działki Leśne Grabówek Kamienna Góra Karwiny Leszczynki Mały Kack Obłuże Oksywie Orłowo Pogórze Pustki Cisowskie - Demptowo Redłowo Śródmieście Wielki Kack Witomino (Radiostacja i Leśniczówka) Wzgórze Św. Maksymiliana

W REGIONIE:
Bytów Chojnice Gdańsk Gdynia Hel Jastarnia Kartuzy Kąty Rybackie Kolbudy Koleczkowo Kosakowo Kościerzyna Krynica Morska Kwidzyn Lębork Łeba Łęgowo Malbork Mierzeszyn Pruszcz Gdański Pszczółki Puck Reda Rotmanka Rumia Słupsk Sopot Starogard Gdański Straszyn Tczew Ustka Wejherowo Władysławowo Żukowo

      FORUM GDAŃSK     FORUM SOPOT     FORUM GDYNIA     FORUM PRUSZCZ GDAŃSKI     FORUM STRASZYN

    FILMY Gdańsk/Sopot/Gdynia      TRÓJMIEJSKA GALERIA      Co warto zobaczyć na świecie?

Portal www.MojeOsiedle.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść wypowiedzi zamieszczanych przez użytkowników serwisu. Osoby zamieszczające wypowiedzi naruszające prawo lub prawem chronione dobra osób trzecich mogą ponieść z tego tytułu odpowiedzialność karną lub cywilną.
Copyright © www.MojeOsiedle.pl 2001-2019   Forum Dyskusyjne MOJE OSIEDLE, DZIELNICA i MIASTO
Załóż forum  |   Kontakt  |   O nas  |   Regulamin   |  Reklama